12– મંઝિલોની માથાકૂટ (#100ગઝલપ્રોજેક્ટ)

જો કપાયેલી પતંગો પર મચેલી લૂંટ છે,
ચાલી નીકળ ઝંડા લઈને, તને પણ છૂટ છે.

મંઝિલે પહોંચ્યા નહોતા તો ન’તી તકલીફ બહુ,
મંઝિલે પહોંચ્યા પછી ની જ માથાકૂટ છે.

લાખ કોશિશો મથામણ કરી ત્યારે મળ્યો,
વ્યસ્ત હો જેની બધી લાઈનો એ આ રૂટ છે.

જીંદગી લૂપો મહી એવી ચકડોળે હતી,
વર્ષ જો આવ્યું નવું તો થઈ રીબુટ છે.

સાક્ષર

તા.ક. – Happy New Year. મારો નવા વર્ષનો સંકલ્પ – 15 ફેબ્રુઆરી સુધી જીમ જવું નહિ… બહુ ભીડ હોય છે 🙂

ઉત્તરાયણ હાઈકા

બે લચ્છીઓ,
એક પીલ્લું બનતા
પડેલી ગુંચ.

ઝંડુ છે ભઈ,
પતંગ પકડે બી
અને ફાડે બી.

એન્ટેના -> હાથી?
કાં તો પતંગ ઝાલે,
કાં તો ફીરકી.

સારી પતંગ,
કિન્ના ય પરફેક્ટ;
પવન નહિ.

સાંકળ “આઠ”,
“આઠસો” હોત તોય
દત્તિ પડત.

આ સાલ પણ
આખી ઉત્તરાયણ
ગૂંચો ઉકેલી.

– સાક્ષર

તા.ક. –
૧. આ વખતે બે લાઈનની વચ્ચે પણ લખવા નો પ્રયત્ન કર્યો છે, તમે વાંચવાનો પ્રયત્ન કરજો.
૨. મુકેલ ઈમેજમાં જે દેખાય છે એને દત્તિ જ કહેવાય કે બીજું કંઈ એવો પ્રશ્ન થયો હતો ? ગુજરાતીલેક્સિકોન સહમત થયું, પણ ગુગલમાં “દત્તિ” સર્ચ કર્યું તો ખાલી ૪ એન્ટ્રી મળી. (એ પણ રીલેટેડ નહિ)
3. ઉત્તરાયણ પર વધારે હાઈકા બનાવવા માટે પ્રેરવા બદલ બીરેન કાકાનો આભાર. 🙂

કાયપો છે (હાઇકુ)

પક્ષીને થયું:
“ચાલ, પતંગ કાપું”
પક્ષી કપાયું.

– સાક્ષર

આની પહેલા ઉત્તરાયણ વિષે:
૧. કે યાદ કરું છું ઉત્તરાયણ
૨. કપાયેલા પતંગની આત્મકથા

તા.ક. –

“I always wonder why birds choose to stay in the same place when they can fly anywhere on the earth, then I ask myself the same question.”
― Harun Yahya