૧૩ – તો પણ ઘણું (#100ગઝલપ્રોજેક્ટ)

માત્ર ડગલું એક આગળ વધ્યા તો પણ ઘણું.
કે પછી બસ પાછળ ના પડ્યા તો પણ ઘણું.

એવી ક્યાં ઈચ્છા હતી કે મળે ઈશ્વર મને ,
માનવી માનવ જેવા જો મળ્યા તો પણ ઘણું. *

“તું ભણ્યો પણ એટલું કંઈ ગણ્યો નહિ” એમ જો
કોઈ કહી જાય, એટલું બસ ભણ્યા તો પણ ઘણું.

જો જરૂર હો તો અમે સો ટકા ઝાલીશું હાથ,
ને જરૂર ના હોય તો ના નડ્યા તો પણ ઘણું.**

સાક્ષર

* શ્રી સુન્દરમ ની ક્ષમા યાચના સહ

** શ્રી શાહબુદ્દીન રાઠોડ ની ક્ષમા યાચના સહ

તા. ક. – આ વખતે બે પોસ્ટ વચ્ચે સમય વધી ગયો, આવતી પોસ્ટ થી બે અઠવાડિયા ની frequency લાવી દઈશું.

શાહબુદ્દીન રાઠોડ

ગ્રેટ ઇન્ડીયન લાફ્ટર ચેલેન્જની ૪ સિઝન આવી ગઇ. દર વખતે એ લોકો કંઇક નવું લાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, લોકો ને હસાવવાનાં ભાગરુપે. એની સામે આ છે શાહબુદ્દીન રાઠોડ, મેં એમની ૫ કેસેટ સો વખત સાંભળી હશે અને દર વખતે હું વધુને વધુ હસું છું, આખા પરિવાર સાથે માણી શકાય અને જ્ઞાન સાથે ગમ્મત પીરસનાર મહાનુભવ એટલે આપણા શાહબુદ્દીન રાઠોડ. પ્રસ્તુત છે એમનાં અમદાવાદમાં થયેલા એક લાઇવ પ્રોગ્રામનાં થોડા વિડીઓ.

Shabuddin Rathod Live in Abad Part 1 of 6

Shabuddin Rathod Live in Abad Part 2 of 6

Shabuddin Rathod Live in Abad Part 3 of 6

Shabuddin Rathod Live in Abad Part 4 of 6

Shabuddin Rathod Live in Abad Part 5 of 6

Shabuddin Rathod Live in Abad Part 5 of 6