લખુ ઝાકળથી પત્ર ને તમે તડકામાં ખોલો તો?


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
લખુ ઝાકળથી પત્ર અને તમે તડકામાં ખોલો તો?

વાત હું મૌનની કરતો હોઉને તમે વચમાં બોલો તો?

ખેતરના શેઢે, કુદરતના ખોળે, આપણે બેઉ બેઠા હોઇએ

પ્રેમની હું વાતો કરુ ને તમે..તુવેરની સીગો ફોલો તો?

ઝરમર વરસાદમાં જતા હો તમે બાઇક પર્ રમરમાટ

પાછળ બેઠી હોય કોઈ રમણી, ને જો પકડે ઠોલો તો?

સંબંધના પહેલા શ્રાવણમાં એક્મેક્ને ભીંજવવા નિકળ્યા

આપણે બેઉ, ને તમે હળવેક્થી રેઇનકોટ ખોલો તો?

નાજુક કર તમારા પ્રેમથી ફરતા હોય “અધીર”ના કેશમાં

ને અચાનક એમ ખબર પડે, કે આ તો છે સાવ ટોલો તો?

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

© “અધીર” અમદાવાદી
“નકલી અમદાવાદીઓ અને ગાયોથી ચેતતા રહેજો!”

ઠોલો – ટ્રાફિક પોલિસ માટે વપરાતો અમદાવાદી શબ્દ

તેમની અન્ય રચનાઓ અહીં માણોઃ
http://adhir-amdavadi.blogspot.com/

(મુળ રચનાના કવિયિત્રી – ‘લજામણી’ )