15 – ગો કોરોના – પેરોડી ગઝલ વિડિઓ (#100ગઝલપ્રોજેક્ટ)

(રાગ: હોઠો સે છુ લો તુમ – જગજીત સિંહ)

શેરમાર્કેટ પણ તોડ્યા,
શાકમાર્કેટ ના છોડ્યા.

કેવા અને કઈ રીતના!
અમે માસ્ક લેવા દોડ્યા.

અમે ખતમ કર્યા કાગળ,
કોરોના ગો, ગો કોરોના.

ધોઈ હાથ પડ્યો પાછળ,
કોરોના ગો, ગો કોરોના.

અમે કામે નથી જાતા,
નથી જાતા નિશાળે પણ.

એવું ય નથી કહેતા,
છે જલસા અમારે પણ.

ક્યારે હટશે આ વાદળ?
કોરોના ગો, ગો કોરોના.

તું છે છીંકનું એક ઝાકળ,
કોરોના ગો, ગો કોરોના.

સાક્ષર

14 – કોરોના ના ઘૂંટડા (#100ગઝલપ્રોજેક્ટ)

જોઈ જ્વાળામુખી વૃક્ષો કહે ભાઈ સુન ઝરા,
દૂર થી, નજદીક થી, ડેન્જરસ છે ડુંગરા.

આમ તો માણસ પીતો’તો, હવે શું થઈ ગયું!
જોયું, કોરોના ભરે માનવી ના ઘૂંટડા. *

મૃગજળની શોધમાં બસ બધે ફરતા રહ્યા, **
બહુ સમજતા’તા ખુદને “જાણભેદુ” ઊંટડા.

તું મળે ત્યારે અમે ખામીઓ છૂપાવી છે,
ટ્રમ્પ સામે જેમ સરકાર ઢાંકે ઝૂંપડા. ***

સાક્ષર

* https://theknow.denverpost.com/2020/02/28/corona-beer-coronavirus/234590/
*** https://www.businessinsider.com/india-builds-wall-trump-avoid-seeing-slum-ahmedabad-visit-2020-2

તા.ક. – 20 સેકન્ડ સુધી દર 20 મિનિટે સાબુ અને પાણીથી હાથ ધોતા રહેજો… નહિ તો કોરોના આવી જશે. (** નાનપણનું સપનું હતું એક ગઝલમાં મૃગજળ શબ્દ વાપરવો… કોણ કહે છે સપના પુરા નથી થતા 😉 )