વાર્તામાં વળાંક: કીડી અને ગોળ

એક કિડિ – ગોળ નો રવો – ગોળ નુ અભિમાન કે તુ આટ્લો મોટૉ રવો નહિ લઇ જઇ શકે – ધિમે ધિમે રોજ ટુક્ડે ટુકડે ગોળ લઇ જવો – ગોળ નુ અભિમાન ચુરચુર – બોધ

એક કીડી હતી. તેનુ નામ ઝીણી હતુ.(હા આવા બધા જ નામ હોય એ લોકોમાં) એ એક “ગોળલાવો લિમિટેડ” કંપનીમાં કામ કરતી હતી. કંપનીના નામમાં જ લિમિટેડ હતુ. બાકી કામ તો અનલિમિટેડ હતુ. બધી કામદાર કીડીઓ બિચારી મોટા મોટા ગોળના રવા ઉચકીને થાકી જતી હતી. એક દિવસની વાત છે, ઝીણી કામ પર ગઇ, એ દિવસે એ ઘરમાં દાળ બની રહી હતી અને ગૃહિણીથી ભુલથી ગોળનો મોટો રવો બહાર પડી ગયો. એ મોટા ગોળના રવાને લાવવાનું Assignment ઝીણીને સોંપવામાં આવ્યુ. આટલુ મોટુ કામ કેવી રીતે થશે એમ વિચારીને ગોળની નજીક ગઇ અને ત્યારે જ ગોળ બોલ્યો, “તુ આટ્લો મોટૉ રવો નહિ લઇ જઇ શકે” અને આ સાંભળીને કીડીનો Confidence વધારે Down થઇ ગયો એણે પ્રયત્ન કર્યો પણ ઝીણીથી ગોળનો રવો સહેજ પણ ખસ્યો નહિ. આખો દિવસ પ્રયત્ન કર્યા પછી પણ કંઇ થયુ નહિ. સાંજે Reporting Meeting માં ઝીણીના Boss એ Submission માગ્યુ, પણ ઝીણી પાસે કંઇ હતુ નહિ. તો ઝીણી ના Boss એ ધમકી આપી ને કહ્યુ, ” હમણા Recession ચાલે છે અને આપણી કંપની ના Board Of Directors એ Cost Cutting માટે Lay-off કરવાનુ વિચાર્યુ છે. તો કાલથી બરાબર કામ નહિ થાય તો Black List માં તારુ નામ પણ આવી જશે”. આ સાંભળીને ઝીણી Tension માં આવી ગઇ અને ઘરે જઇ ને ઉંઘી ન શકી અને વિચારવા માંડી શુ કરુ શુ કરુ તો Lay-offથી બચી શકાય અને એને એક ઉપાય સુઝ્યો એ ધીમે ધીમે ટુકડા કરી કરીને ગોળ લઇ જવા માંડી અને 2-3 દિવસ માં બધુ કામ પુરુ થઇ ગયુ. ગોળ નુ અભિમાન ચકનાચુર થઇ ગયુ.

બોધ – Recession ના ટાઇમમાં Lay-offના ડરના લીધે કામદારોના કામની ગુણવત્તા સૌથી ઉચ્ચસ્તરે જોવા મળે છે.