15 – ગો કોરોના – પેરોડી ગઝલ વિડિઓ (#100ગઝલપ્રોજેક્ટ)

(રાગ: હોઠો સે છુ લો તુમ – જગજીત સિંહ)

શેરમાર્કેટ પણ તોડ્યા,
શાકમાર્કેટ ના છોડ્યા.

કેવા અને કઈ રીતના!
અમે માસ્ક લેવા દોડ્યા.

અમે ખતમ કર્યા કાગળ,
કોરોના ગો, ગો કોરોના.

ધોઈ હાથ પડ્યો પાછળ,
કોરોના ગો, ગો કોરોના.

અમે કામે નથી જાતા,
નથી જાતા નિશાળે પણ.

એવું ય નથી કહેતા,
છે જલસા અમારે પણ.

ક્યારે હટશે આ વાદળ?
કોરોના ગો, ગો કોરોના.

તું છે છીંકનું એક ઝાકળ,
કોરોના ગો, ગો કોરોના.

સાક્ષર

3 thoughts on “15 – ગો કોરોના – પેરોડી ગઝલ વિડિઓ (#100ગઝલપ્રોજેક્ટ)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s