14 – કોરોના ના ઘૂંટડા (#100ગઝલપ્રોજેક્ટ)

જોઈ જ્વાળામુખી વૃક્ષો કહે ભાઈ સુન ઝરા,
દૂર થી, નજદીક થી, ડેન્જરસ છે ડુંગરા.

આમ તો માણસ પીતો’તો, હવે શું થઈ ગયું!
જોયું, કોરોના ભરે માનવી ના ઘૂંટડા. *

મૃગજળની શોધમાં બસ બધે ફરતા રહ્યા, **
બહુ સમજતા’તા ખુદને “જાણભેદુ” ઊંટડા.

તું મળે ત્યારે અમે ખામીઓ છૂપાવી છે,
ટ્રમ્પ સામે જેમ સરકાર ઢાંકે ઝૂંપડા. ***

સાક્ષર

* https://theknow.denverpost.com/2020/02/28/corona-beer-coronavirus/234590/
*** https://www.businessinsider.com/india-builds-wall-trump-avoid-seeing-slum-ahmedabad-visit-2020-2

તા.ક. – 20 સેકન્ડ સુધી દર 20 મિનિટે સાબુ અને પાણીથી હાથ ધોતા રહેજો… નહિ તો કોરોના આવી જશે. (** નાનપણનું સપનું હતું એક ગઝલમાં મૃગજળ શબ્દ વાપરવો… કોણ કહે છે સપના પુરા નથી થતા 😉 )

One thought on “14 – કોરોના ના ઘૂંટડા (#100ગઝલપ્રોજેક્ટ)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s