રોકડા માર્ક્સ

નકશો

(પેપર આપતી વખતે)

રોકડા માર્કની આશા સાથે નક્શાના પ્રશ્ન પર આવ્યો,
પર્વત, નદી અને ખેતીના પ્રશ્નો જોઈને હું બઘવાયો.

પરચુરણ થઇ ગઈ ત્યાં જ રોકડામાર્કની આશા મારી,
રાજ્યો, રાજધાનીઓ અને શહેરોની જ કરી’તી મેં તૈયારી.

સામાન્યજ્ઞાનથી મોટા ભાગનું તો પડશે જ ખરું;
એમ વિચારી ને કર્યું મેં મારું નકશા-કામ શરુ.

ગુરુશિખરની લીટી ઉત્તરભારતમાં ક્યાંક ખેંચી;
ન આવડતી નદીઓ આખા ભારતમાં સરખી રીતે વહેંચી.

ઘઉંનો પાક બતાવવાની એક દાંડી દક્ષિણમાં રાખી,
અને એક દાંડી પશાકાકાના ખેતર બાજુ નાખી.

(10 દિવસ પછી, પેપર લેતી વખતે)

દસમાં થી રોકડા એક માર્ક સાથે મેં પેપરને જર્જરિત દશામાં જોયું;
નકશા પર નોંધ હતી, “નકશામાં જોયું તે ન કશામાં જોયું”

-સાક્ષર

તા.ક. – પશાકાકા એ એક માર્ક અપાવડાવ્યો.

(updated the map with POK included, Thanks to Badhir Amdavadi to pointing that out)

Advertisements

11 thoughts on “રોકડા માર્ક્સ

  1. લાગે છે કે , સની દેઓલ અને વિવેક ઓબેરોયવાળું ” નકશા ” મુવી જોયું છે અને તેની દુરગામી અસરો પશાકાકાનાં સ્વરૂપે બહાર આવી છે 😉

    1. ના હજુ સુધી નથી જોઈ પણ તમે અને કાર્તિકભાઈએ આટલા વખાણ કર્યા છે તો જોઈ લઈશ. એમ પણ ખરાબ અનુભવો જ સારી કવિતા બનાવડાવે છે.

  2. “ન આવડતી નદીઓ આખા ભારતમાં સરખી રીતે વહેંચી.” એટલે રીવરગ્રીડનો મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ તમે છેક એ જમાનામાં વિચાર્યો હતો, એમ ને!

    1. નક્શો કરતી વખતે સૃષ્ટિના રચનાકાર જેવી feeling આવતી હતી, એટલે બધા એરિયામાં બધું સરખે ભાગે વહેંચી કાઢતો 🙂

  3. હવે સમ્ઝાયું કે તમે પોચા સાધનો એટલે કે સોફ્ટ વેર બાજુ કેમ પહોચી ગયા ને અમેરિકા એ કેમ તમને ખેંચી લીધા 🙂 મારી ય આજ દશા હતી ભૂ-ગોળ માં, ભૂ અને ગોળ માં મોજ આવે પણ જેવું ભેગું થયું કે ……….

  4. awesome work sakshar. I liked “અમદાવાદી” અને “રોકડા માર્ક્સ” very much. bring it more.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s