મારા વિચારો, અમદાવાદી ભાષામાં!

 

(Title Credit: Kartik Mistry’s Blog title)
(અમદાવાદી શબ્દભંડોળ વધારનારા મારા ખાસ અમદાવાદી મિત્રો મૃગાંગ, મનન, કુશ, (અધીર, બધીર, લઘરવઘર) અમદાવાદી અને બાકી બધા અમદાવાદીઓને સમર્પિત)

રીમોટનાં કવર સાથે ટીવી મફતમાં માગે છે;
બોસ, મને તો આ પાર્ટી અમદાવાદી લાગે છે.

ઇનામની કુપન માટે બે-બે છાપા સ્પેશ્યલ બંધાવે;
અમુકવાર કલર કરે છે, પણ અમુકવાર આવી નોંધાવે.

ઠોલો  જ્યારે પકડે તો કરે કમિશ્નરના છેડા અડાડી  જુગાડ,
રોંગ સાઈડમાં ગાડી ઠોકે ને પછી કહે સામેવાળાને લબાડ.

ટ્રાફિકમાંથી નીકળ્યા પછીય એના થાય છે દાવ;
કા તો  ભૂવામાં પડે, કા તો  ગાય ને જઈ ભટકાય.

કોઈ અમદાવાદી આવીને આમ કહે એની પહેલા કવિતા રોકું છું;
“હારા ટોપા, વડોદરાનો થઇ ને અમદાવાદની સફ્ફાઈ ઠોકું છું.”

– સાક્ષર
(Born in Ahmedabad, Brought up in Vadodara)

——

તા.ક. –

——

Happy b’day Kush!

એમ તો અમે કોઈ ગુણગાન નથી ગાયા બોસ,
જરૂર કરતા થોડા વધુ થયા છે દોઢ ડાહ્યા બોસ,
“વાહ વાહ” કે “મુકરર” નહિ કહો તો ચાલશે;
બસ એક વાર એટલું કહી દો, “લાયા બોસ”.

16 thoughts on “મારા વિચારો, અમદાવાદી ભાષામાં!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s