ઉત્તરાયણ હાઈકા

બે લચ્છીઓ,
એક પીલ્લું બનતા
પડેલી ગુંચ.

ઝંડુ છે ભઈ,
પતંગ પકડે બી
અને ફાડે બી.

એન્ટેના -> હાથી?
કાં તો પતંગ ઝાલે,
કાં તો ફીરકી.

સારી પતંગ,
કિન્ના ય પરફેક્ટ;
પવન નહિ.

સાંકળ “આઠ”,
“આઠસો” હોત તોય
દત્તિ પડત.

આ સાલ પણ
આખી ઉત્તરાયણ
ગૂંચો ઉકેલી.

– સાક્ષર

તા.ક. –
૧. આ વખતે બે લાઈનની વચ્ચે પણ લખવા નો પ્રયત્ન કર્યો છે, તમે વાંચવાનો પ્રયત્ન કરજો.
૨. મુકેલ ઈમેજમાં જે દેખાય છે એને દત્તિ જ કહેવાય કે બીજું કંઈ એવો પ્રશ્ન થયો હતો ? ગુજરાતીલેક્સિકોન સહમત થયું, પણ ગુગલમાં “દત્તિ” સર્ચ કર્યું તો ખાલી ૪ એન્ટ્રી મળી. (એ પણ રીલેટેડ નહિ)
3. ઉત્તરાયણ પર વધારે હાઈકા બનાવવા માટે પ્રેરવા બદલ બીરેન કાકાનો આભાર. 🙂

Advertisements

9 thoughts on “ઉત્તરાયણ હાઈકા

 1. છું સાક્ષર તું
  આટલો ‘આજ્ઞાં’કીત
  નો’તી ખબર્.

  એકે એક જોરદાર છે!
  ‘દત્તિ’ શબ્દ સાચો છે, પણ મોટે ભાગે ‘દાંતી’ કહેવાય છે. અને ચરોતરમાં ‘દોંતી’.

 2. ઝંડુ છે ભઈ,
  પતંગ પકડે બી
  અને ફાડે બી.

  સાંકળ “આઠ”,
  “આઠસો” હોત તોય
  દત્તિ પડત.

  આ સાલ પણ
  આખી ઉત્તરાયણ
  ગૂંચો ઉકેલી.

 3. Every1 is suparb Saksharbhai, Tamaru Magaj sachvavama aavshe varsho sudhi ane sanshodhan karvu padshe evu laage chhe.,,, really good.
  એન્ટેના -> હાથી?
  કાં તો પતંગ ઝાલે,
  કાં તો ફીરકી
  This 1 awesome…

 4. પતંગકાંડમાં મઝા પડી. પવનની શુભેચ્છા સાથેઃ-))

 5. આ સાલ પણ
  આખી ઉત્તરાયણ
  ગૂંચો ઉકેલી.

  – સાક્ષર

  awsome!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s