ઉત્તરાયણ હાઈકા

બે લચ્છીઓ,
એક પીલ્લું બનતા
પડેલી ગુંચ.

ઝંડુ છે ભઈ,
પતંગ પકડે બી
અને ફાડે બી.

એન્ટેના -> હાથી?
કાં તો પતંગ ઝાલે,
કાં તો ફીરકી.

સારી પતંગ,
કિન્ના ય પરફેક્ટ;
પવન નહિ.

સાંકળ “આઠ”,
“આઠસો” હોત તોય
દત્તિ પડત.

આ સાલ પણ
આખી ઉત્તરાયણ
ગૂંચો ઉકેલી.

– સાક્ષર

તા.ક. –
૧. આ વખતે બે લાઈનની વચ્ચે પણ લખવા નો પ્રયત્ન કર્યો છે, તમે વાંચવાનો પ્રયત્ન કરજો.
૨. મુકેલ ઈમેજમાં જે દેખાય છે એને દત્તિ જ કહેવાય કે બીજું કંઈ એવો પ્રશ્ન થયો હતો ? ગુજરાતીલેક્સિકોન સહમત થયું, પણ ગુગલમાં “દત્તિ” સર્ચ કર્યું તો ખાલી ૪ એન્ટ્રી મળી. (એ પણ રીલેટેડ નહિ)
3. ઉત્તરાયણ પર વધારે હાઈકા બનાવવા માટે પ્રેરવા બદલ બીરેન કાકાનો આભાર. 🙂

9 thoughts on “ઉત્તરાયણ હાઈકા

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s