કવિતામાં ઘુસણખોરી – રેડિયો પર

(Thanks Tushar Acharya for the audio clip)

(કવિતાની લીંક)

તા.ક. – જે દિવસે આ કવિતા પોસ્ટ કરી એ દિવસે ‘હિન્દી દિવસ’ હતો, અને એ વાત કવિતા પોસ્ટ કરી એના પછી મને ખબર પડી હતી.

4 thoughts on “કવિતામાં ઘુસણખોરી – રેડિયો પર

  1. સાક્ષર, ખૂબ મજા પડી.
    ને જોઈ આ નવા માધ્યમોની કમાલ! એક નાનકડી પણ હકીકત પર ગમ્મતની રીતે પ્રકાશ પાડતી રચનાને કેવી આકર્ષક રીતે રજૂ કરી! ને કેટલાં લોકોના ને પોતાની વાત કહેવાનો મોકો આપ્યો! આવું પહેલાં શક્ય નહોતું.
    સહુને અભિનંદન.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s