હેડકીઓ

બાપુ વિચારે,
આટલી હેડકીઓ!
આજે કેમ?

– સાક્ષર

તા.ક. – “પ્રાથમિક શાળામાં ત્યારે એવું સાંભળતા કે ગાંધીજી કહેતા ચોરી કરવી એ પાપ નથી, પકડાવું એ પાપ છે. જો કે અભ્યાસમાં હું પહેલેથી જ એટલો તેજ કે એમણે કહેલું છે કે નહી એ વિશે મને પાક્કી ખબર નથી!  {નહીતર કહેત કે રાષ્ટ્રપિતા પાસેથી (બીજું બધુ છોડીને) આવું જ શિખવાનું ?!}” – રજનીભાઈ અગ્રાવત

(તા.ક. સાથે બાપુને એક હેડકી આપડી તરફથી, જય હિન્દ, જય ભારત)

Advertisements

9 thoughts on “હેડકીઓ

 1. અલ્યાભાઈ
  મુને ય કાં હેડકી આવે ?

  (અપુન વિનમ્રતાકે સાથ કહેતા હૈ; “ઇસકા મતલબ યે નહી કી મૈ ભી ગાંધીજી જીતના મહાન હું.” અને એટલી જ બલ્કે એનાથી યે વધુ (પડતી) વિનમ્રતા સાથે કહેવાનું કે કોઇ મને મહાન માનશે તો હું ના પાડીને એનું દિલ નહી દુ:ખવું, ગોડ પ્રોમિસ બસ! 😉 )

 2. બાપુજી એ શું કહ્યું એની મને પણ ખબર નથી
  પણ આજના નેતાઓને પાક્કી ખબર છે
  કે ભાષ્ટ્ચાર, કરી કાળો નાણો એકઠો કરવો
  એ ગુનો નથી પણ પકડાવું એ ગુનો છે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s