મેરા જુતા હૈ જાપાની

તા.ક. – બસ આટલો જ ડાન્સ આવડે છે… અને એ તો હું એને ડાન્સ કહું છું…બાકી તો…

3 thoughts on “મેરા જુતા હૈ જાપાની

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s