જાડ્ડી કન્યાની ડોલી ઉંચકતા…

(આ કવિતા જાડ્ડી કન્યાની ડોલી ઉંચકતા બે ડોલીવાળાઓ વચ્ચેનો સંવાદ છે.
” ” <- આ ચિહ્નોવાળો સંવાદ Optimist ડોલીવાળાનો છે
‘ ‘ <-  આ ચિહ્નોવાળો સંવાદ અકળાયેલા ડોલીવાળાનો છે.
)

‘દિલવારા તો ખાલી દુલ્હનિયા લઇ જવા નું ગાય સે,
અહીં આઈ’ન ડોલી ઉચકે તો ખબર પડે’ક ચ્યમનું ઊંચકાય સે.’

“મુ ય માનું સુ છોડી ભારે છે, ને અહી કણે મારીય દુખે છે કેડ,
તૈણ ડગલામાં થાકી જ્યો, તૈણ કિલોમીટર ચાલવા નું છે, હેંડ.”

‘એમાં એક કિલોમીટર જ મેદાન છે, બે કિલોમીટર તો છે ટેકરી;
આને ઉપાડવા કાં તો મલ્લ જોઈએ કાં તો જોઈએ મલ્લે’શરી.’

“કંઈ નઈ ભઈલા, ગિરધારીનું નામ લે, ને લગાય તાકાત ”
‘આ કોમ ગિરધારીનું જ, આપડી નઈ કોઈ ઓકાત.’

‘હું તો આ હેંડ્યો અહીંથી, મારે હજુ રાખવાના છે હાડકા અકબંધ,
ગોમ જઈ’ન હળ ઉચકવાનું પોસાય, આજથી ડોલી ઉચકવાનું બંધ.’

– સાક્ષર

જાડ્ડી – જાડીનું ગુજરાતી superlative
મલ્લે’શરી – Karnam Malleswari – 2000 Sydney olympics Weightlifting (Bronze Medal)
કોમ – કામ
ગિરધારી – ગોવર્ધન પર્વત ધારણ કરનાર શ્રીકૃષ્ણ

તા.ક. – જાડ્ડા લોકોની મજાક ન ઉડાવવી જોઈએ. ખાસ કરીને તેમની સામે તો ક્યારેય નહિ. 😉

પ્રશ્ન – ‘ ‘ અને ” “માં થી એકને અવતરણ ચિહ્ન કહેવાય, કયા ને? અને બીજા ને કયું ચિહ્ન કહેવાય?

19 thoughts on “જાડ્ડી કન્યાની ડોલી ઉંચકતા…

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s