પરપોટામાં ગોબો

‘અધીર અમદાવાદી’ એ એમનો સ્ટેટસ મેસેજ કંઇક આવો રાખ્યો હતો:

હા, ખલીલ એવું ક્શું કરીએ સૌ ચોંકી ઉઠે,

થઇ શકે તો ચાલ પરપોટામાં ગોબો પાડીએ.

તો એના પ્રત્યુત્તરમાં મેં કંઇક આવું લખ્યું:

અમને પણ આમ એક દિવસ સૌ ને ચોંકાવવાનાં અભરખા થયા’તા,
પૂછશો મા એ દિવસે કેવા ડખા થયા’તા,
હથોડી લઇને નીકળ્યા તો હતા પરપોટામાં ગોબો પાડવા;
છટકી ને પડી હથોડી પગ પર, ને લોહીલુહાણ પગરખા થયા હતા.

– સાક્ષર

તા.ક. – હું નાનો હતો ત્યારે ટ્યુશનના સર મને કહેતા હતા કે, ‘ તને સામું બોલતા સારું આવડે છે નહિ?’

Advertisements

15 thoughts on “પરપોટામાં ગોબો

 1. તા.ક. – હું નાનો હતો ત્યારે ટ્યુશનના સર મને કહેતા હતા કે, ‘ તને સામું બોલતા સારું આવડે છે નહિ?’ => તો પછી તમે સામું શું કહેતા? ! 😉

 2. હથોડિ થી ભર્યો લોહી નો ખોબો

  લોકો કહે મને ડૉબો કેમ પાડ્વા ગયો તો પરપોટા માઁ ગોબો

  બસ પતી ગઇ કવિતા હવે અહિ થોભો

 3. લો ત્યારે આપણા તરફથી ગરબો…

  પરપોટે… ગોબો પાડવાને ગ્યાતા
  ઓયમારે હથોડી છટકી
  હથોડી છટકી ને પગ પર પટકી
  પગ પર પટકીને કાંઈ લોહીને અડકી
  પરપોટે.. પરપોટે.. પરપોટે.. ગોબો પાડવાને ગ્યાતા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s