પરપોટામાં ગોબો

‘અધીર અમદાવાદી’ એ એમનો સ્ટેટસ મેસેજ કંઇક આવો રાખ્યો હતો:

હા, ખલીલ એવું ક્શું કરીએ સૌ ચોંકી ઉઠે,

થઇ શકે તો ચાલ પરપોટામાં ગોબો પાડીએ.

તો એના પ્રત્યુત્તરમાં મેં કંઇક આવું લખ્યું:

અમને પણ આમ એક દિવસ સૌ ને ચોંકાવવાનાં અભરખા થયા’તા,
પૂછશો મા એ દિવસે કેવા ડખા થયા’તા,
હથોડી લઇને નીકળ્યા તો હતા પરપોટામાં ગોબો પાડવા;
છટકી ને પડી હથોડી પગ પર, ને લોહીલુહાણ પગરખા થયા હતા.

– સાક્ષર

તા.ક. – હું નાનો હતો ત્યારે ટ્યુશનના સર મને કહેતા હતા કે, ‘ તને સામું બોલતા સારું આવડે છે નહિ?’

15 thoughts on “પરપોટામાં ગોબો

 1. લો ત્યારે આપણા તરફથી ગરબો…

  પરપોટે… ગોબો પાડવાને ગ્યાતા
  ઓયમારે હથોડી છટકી
  હથોડી છટકી ને પગ પર પટકી
  પગ પર પટકીને કાંઈ લોહીને અડકી
  પરપોટે.. પરપોટે.. પરપોટે.. ગોબો પાડવાને ગ્યાતા

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s