ઠાકુરની રક્ષાબંધન

Thakur

વિચારે બ્હેની
ઠાકુરની; રાખડી
બાંધુ, પણ ક્યાં?

-સાક્ષર

તા.ક. – ઠાકુરની બહેનનો ફોટો ન મળ્યો હોવાથી ઠાકુર નો ફોટો રાખેલ છે, ચલાવી લેવું.

6 thoughts on “ઠાકુરની રક્ષાબંધન

  1. ભાઇશ્રી તેજસ,
    ભાઇ આવો વિચાર તને જ ઉદ્ભવે આમાં અમારૂં કામ નહી.આ એક અતિ અઘરો પ્રશ્ન પુછી લીધો પણ વાંચી વંચાવી ને આનંદ માણ્યો એમ ત ન જ કહેવાય ઠાકુર સાહેબ ખીજાય
    અભિનંદન
    “ધુફારી”

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s