ઠાકુરની રક્ષાબંધન

Thakur

વિચારે બ્હેની
ઠાકુરની; રાખડી
બાંધુ, પણ ક્યાં?

-સાક્ષર

તા.ક. – ઠાકુરની બહેનનો ફોટો ન મળ્યો હોવાથી ઠાકુર નો ફોટો રાખેલ છે, ચલાવી લેવું.

Advertisements

6 thoughts on “ઠાકુરની રક્ષાબંધન

 1. ભાઇશ્રી તેજસ,
  ભાઇ આવો વિચાર તને જ ઉદ્ભવે આમાં અમારૂં કામ નહી.આ એક અતિ અઘરો પ્રશ્ન પુછી લીધો પણ વાંચી વંચાવી ને આનંદ માણ્યો એમ ત ન જ કહેવાય ઠાકુર સાહેબ ખીજાય
  અભિનંદન
  “ધુફારી”

  1. પ્રભુ , મારુ નામ ‘સાક્ષર’ જ છે… એ કોઇ તખલ્લુસ નથી… હજુ તખલ્લુસ બનાવવા વિશે કંઇ વિચાર્યુ નથી… 😉

  1. મને લાગે છે…બે કવિતા તેજસ ભાવસારની નાખી તો એમને લાગ્યુ કે હું તેજસ છુ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s