બઘવાઇ જવાય એવી એક વાત થઇ છે

બઘવાઇ જવાય એવી એક વાત થઇ છે,
અરીસામાં કોઇ બીજા સાથે મુલાકાત થઇ છે;
ધીરે ધીરે આખો ધોળિયો થઇ જઇશ,
હમણા તો વાળથી શરુઆત થઇ છે.

(સવારે ઉઠીને અરીસામાં કાળા વાળની અંદર સફેદ વાળ જોતા આવેલો વિચાર)

– સાક્ષર

*******************************************************

(ADDED after comment by Nare Mistry)

 • I came here(USA) to do my Masters in Computer Science. So, since I came here, my friends in INDIA tease me like “તુ USA જઇને ધોળિયો થઇ જવાનો છે”…so this is like reply to that…
 • “How can you say of other person? its your image only! ”
  ગઇકાલે સવારે અરીસામાં જોયુ તો જે માણસ જોયો તો એના માથામાં સફેદ વાળ નહોતા…અને આજે જેને જોઉ છુ એના માથામાં સફેદ વાળ છે… એ રીતે “other person”…
Advertisements

6 thoughts on “બઘવાઇ જવાય એવી એક વાત થઇ છે

 1. The metaphore you have used does not help here!
  How can you say of other person? its your image only! plus how can you turn white fully?
  It looks nice to read but not so to get some idea.Thnx anyway for the try…hope you try little better.

 2. અરે મારા ભાઈ સફેદ વાળ તો તમારી પરિપકવતાની નિશાની છે યાર ! તેમાં બઘવાઈ ના જવાય ! હોંશે હોંશે સ્વીકારી લેવાની વાત છે કે હવે તમારી સલાહ-સુચનો લેવા કદાચ કોઈ આવે પણ ખરા ત્યારે તમારા અનુભવના ભાથામાંથી અમૂલ્ય સલાહો આપવા માંડ્જો અને આમેય સલાહો તો આપવા માટે જ હોય છે ને ? તમારા ભાગ્ય ખુલી ગયા યાર !

  1. કંઇ નહિ ચાલો હવેથી નહિ બઘવાઇએ અને અમારા “અનુભવના ભાથા” માં થી સલાહો આપીશુ… 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s