વાર્તામાં વળાંક : અલીબાબા અને ચાલીસ ચોર

અલી બાબા નામનો વ્યકતી —- ૪૦ ચોર નો પીછો —— તેમનો ખજાનો જોઈ જવો —– ચોર ની ગેર હાજરી મા ખુલ જા સીમ સીમ કહી ખજાનો લુટવો — ચોરો ને ખબર પડ્વી —– છુપા વેશે અલીબાબા ના ઘરમા પ્રવેશ કર્વો —- અલીબાબા એ યુકતી અજમાવી

એક બાબા હતા અલીબાબા. એ જ્યારથી બાબા(નાના બાબા) હતા ત્યારથી વિદેશી મોબાઇલનો શોખ હતો. એમણે એકવાર સાંભળ્યુ ક લંડનથી ૪૦ ચોરોની ટોળકી બ્રિટીશ એરવેઝમાં વિદેશી મોબાઇલ લઇ ને આવે છે. અલીબાબા તો પહોંચી ગયા છત્રપતિ શીવાજી એરપોર્ટ પર…
અને પેલા ચોર લોકો નો પીછો કર્યો. જોયું તો એ લોકો દુર એક હોટેલમાં ભેગા થયા, અને એક રુમ બુક કરાવ્યો. અલીબાબા પણ પાછળ પાછળ ગયા, એમની રુમમાં, રુમ તો ખાલી બે જણ ને રહેવાય એવો જ હતો, અને એમાં આ ૪૧ જણ ભરાયા હતાં (૪૦ ચોર + અલીબાબા)… હોટેલના માલિકને શક થયો કે દાળમાં કંઇક ગુલાબી છે(હોટેલમાલિકને રંગ અંધતા હતી)…એટલે એણે પોલીસ ને ફોન કર્યો…આ બાજુ બધા ચોરે પોતાના મોબાઇલ કાઢ્યા, પણ જોયું તો સિમકાર્ડ લોક હતું, એ ખોલવા માટે બધા એક સાથે બોલ્યા “ખુલ જા સિમ સિમ”. અને આ મોટો અવાજ સાંભળીને હોટેલ પર આવી પહોંચેલી પોલિસ એ લોકો ના રુમ તરફ ધસી, એક ચોર ને ખબર પડતા એણે બધા મોબાઇલ બારી ની બહાર ફેંકી દીધા, આ જોઇને સિફતતા પુર્વક અલીબાબા પોલીસ આવે તેની પહેલા નીકળી ગયા અને જ્યાં મોબાઇલ પડ્યા’તા ત્યાં ગયા. એમને થયુ કે સીમકાર્ડ નું લોક ખુલી ગયુ હશે, ચોરો ના “ખુલ જા સીમ સીમ થી” પણ એકપણ મોબાઇલ ના લોક નતા ખુલ્યા. અલીબાબા એ ફરી એવું જ બોલ્યુ પણ છતાં લોક ના ખુલ્યુ. ઘરે જઇ ને બહુ જ ટ્રાય કર્યા, પાસવર્ડ અલગ અલગ બોલ્યા, પછી મોબાઇલમાં જોયુ તો એવું લખ્યુ તુ કે “Please enter code to unlock this mobile” એટલે એમણે અલગ અલગ પાસવર્ડ ટ્રાય કર્યા પણ મેળ ના પડ્યો છેવટે દુખી થઇ, પોલિસ થી બચવા બધા મોબાઇલ એક કુવામાં નાખી દીધા.

બોધઃ “ખુલ જા સિમ સિમ મોબાઇલ સ્ટોર” – અહીં નોકિયા, સેમસંગ, એલ.જી. તથા મોટોરોલાના કોઇપણ મોબાઇલનાં લોક માત્ર રુ. ૩૦૦ માં ખોલી આપવામાં આવે છે.


Advertisements

5 thoughts on “વાર્તામાં વળાંક : અલીબાબા અને ચાલીસ ચોર

  1. ઓહ એવુ છે… આ મંદી એ તો ભારે કરી!!! એની પર પણ એકાદ વાર્તા લખવી પડશે હવે…

  2. alibaba is now working with reserve bank of india, sr.peon as a authorised signature on currancy. he has signed mohan to manmohan on curancy. ha..ha…ha.haha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s