વાર્તામાં વળાંક : સસલો અને કાચબો

મુદ્દા – સસલુ — કાચબો —– હરીફાઈ —— સસલાનો મદ્ય રસ્તે આરમ —–કાચબો ધીમી ગતીએ ——- હરીફાઈ કાચબા એ જીતીલીધી

એક હતો સસલો અને એક હતો કાચબો. કાચબો પીવે બોર્નવિટાને સસલો પીવે ચા. બંને એ એકવાર રેસ લગાવી, હવે સસલાએ તો ચા પીધી’તી એટલે એકદમ સ્ફુર્તિમાં, બરાબર દોડ્યો, અને કાચબો એની ધીમી ગતિએ. અડધે પહોંચ્યોને સસલો હાંફવા માંડ્યો એને થયુ કે બોસ આગળ નહીં દોડાય થોડી વાર બેસવું પડશે, અને એ બેઠો અને ઝોંકે ચડ્યો એટલામાં કાચબો પહોંચી ગયો. અને રેસ જીતી ગયો.

બોધ – તન કી શક્તિ, મન કી શક્તિ, બોર્નવિટા…

2 thoughts on “વાર્તામાં વળાંક : સસલો અને કાચબો

 1. Vartao Ane Vanak !
  I read all the Posts.
  Enjoyed !
  Your style of this Presentation if really nice.
  After reading all others..I came to your 1st..No Comment.
  This deserves the Comment.
  It is the 1st one & very short one…but then your Posts have “more inputs of your thoughts” for the Original Thought.
  I mwish you well !
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY (Chandrapukar)
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Inviting you to visit my Blog Chandrapukar.
  There is also the Varta Section..May be you can read some ! I will be happy to note your visit/comment !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s