કે યાદ કરુ છુ ઉત્તરાયણ

આ શુ પ્રગટ્યુ છે મારામાં કે યાદ કરુ છુ ઉત્તરાયણ,
છે મન ગમતીલી દ્વિધામાં કે યાદ કરુ છુ ઉત્તરાયણ.

જીભ ચિઝ ભરેલા પિઝા ને સબવેમા જઇ ને ખોવાઇ,
મન મમરા ચિકી ખાવામાં, કે યાદ કરુ છુ ઉત્તરાયણ.

આ સ્નોફોલ અને ઠંડી હવે બહુ અઘરી પડતી લાગે છે,
એવુ તે હતુ શુ એ તડકામાં, કે યાદ કરુ છુ ઉત્તરાયણ.

આ કાઉચ અને આ બેડમાં પણ મજા હવે ક્યાં આવે છે?
નક્કી જ હતુ કંઇ ધાબામાં, કે યાદ કરુ છુ ઉત્તરાયણ.

– સાક્ષર ઠક્કર

( દિલિપ રાવલ ની રચના “આ શું પ્રગટ્યું છે મારામાં”  પર થી પ્રેરિત)

9 thoughts on “કે યાદ કરુ છુ ઉત્તરાયણ

બીના ને પ્રતિસાદ આપો જવાબ રદ કરો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s