અશુદ્ધ કવિતા

તમે એવા લોકો ને પણ મળ્યા હશો કે જે “શ” ના બદલે “સ”, “ળ” ના બદળે “ર” બોલે છે, તો આવા લોકો જ્યારે કવિતા લખે તો કંઇ આવી લખે…

તેલ જોયુ ને તરવાની ઇચ્છા થઇ ગઇ,
તને જોઇ ને મરવાની ઇચ્છા થઇ ગઇ.

સાકર તો સુ બોર્નવિટા થઇ જઇસ,
પારસીઓ ની જેમ ભરવાની ઇચ્છા થઇ ગઇ.

મારે પન ખીરની જેમ મિઠાસ આપવી જોઇએ,
એમ વિચારી ઉકરવાની ઇચ્છા થઇ ગઇ.

મનોજ ખંડેરિયાની એક ગઝલ સુ સાંભરી લીધી,
એક પગને બીજા પગને છરવાની ઇચ્છા થઇ ગઇ.

-સાક્ષર ઠક્કર

One thought on “અશુદ્ધ કવિતા

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s