સભર

હમણા ઇંડિયા આવ્યો અને મારો ભાઇ સભર મને 2.5 વર્ષ બાદ મળ્યો, પહેલા જે જોયો હતો અને અત્યારે 2.5 વર્ષ બાદ એના આખા બંધારણમાં બહુ જ ફરક આવી ગયો છે અને એની શક્તિ નો પરિચય એ કોઇને પણ ભેટે ત્યારે થઇ જાય છે… તો આ ઘટનાને આધારિત એક કાવ્ય મારા મગજમાં સ્ફુર્યુ તે અહીઁ પ્રસ્તુત છે:

પહેલા કરતા વધુ શક્તિશાળી અને કટિબધ્ધ છે,

હવે સભર મોટી સાઇઝમાં ઉપલબ્ધ છે.

મહાભુજાઓમાં જકડાયેલા હો, ત્યારે છુટવાનું તો છોડો;

એકાદ બે શ્વાસ લેવાય તો પણ તમારુ પ્રારબ્ધ છે.

…હવે સભર મોટી સાઇઝમાં ઉપલબ્ધ છે.

30ની કમરનુ પેંટ, સ્મોલ સાઇઝ નુ શર્ટ અને 7ની સાઇઝના બુટ,

આ બધા આંકડાઓ સભર માટે અસંબદ્ધ છે.

…હવે સભર મોટી સાઇઝમાં ઉપલબ્ધ છે.

ગમે ત્યારે ખોખરા થવાની સંભાવના છે,

આ કવિતા સંભળાવી નથી ત્યાં સુધી મારા હાડકા અકબંધ છે.

…હવે સભર મોટી સાઇઝમાં ઉપલબ્ધ છે.

-સાક્ષર ઠક્કર

8 thoughts on “સભર

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s