હું શિક્ષિત છુ પણ…

જન્મ જે દી થયો મારો,
ઘરમાં હતો તહેવાર;
આંખમાં હર્ષના આંસુ સાથે પિતાએ,
ધડ્યા ભાવીના વિચાર;

હું ના ભણ્યોતો શું થયું ?
મારા દિકરાને હું ભણાવિશ;
દાક્તર – ઈજનેરની ડિગ્રી સાથે,
મોટો સાહેબ બનાવીશ;

પેટે પાટા બાંધ્યા,
જરુરીયાતોમાં કરી કસર;
છતાંય મારા ભણતર પર,
ના આવવા દિધી અસર;

જિમ્મેદારી હું સમજ્યો,
કરી મહેનત અનરાધાર;
અવ્વ્લ મારક સાથે,
મેં લિધિ ડિગ્રી ચાર;

હવે આવ્યો વારો,
નોકરી ધંધાનો;
જીંદગી આખીના મહેનત – નાણાં નો,
વળતર લેવાનો;

દર દર હું ભટક્યો,
હાથમાં ડિગ્રીના કાગળીયા લઈ ચાર;
જવાબ મળ્યો બધું છે તારામાં,
નથી તો ખાલી ઉંચી ઓળખાણ;

આમજ સમય વિતતો રહ્યો,
બિજા વહી ગયા વર્ષ ચાર;
પરિસ્થિતીમાં કોઇ ફરક નહીં,
ખાલી થતા રહ્યા વિશ્વાસ ને સંમાન પર વાર;

ઈંન્ટર્યું માં આજ બેઠો હું ફરી એક વાર,
સુટ વાળા સાહેબે પુછ્યું,
“ચાર વર્ષ શેમાં બગાડ્યા દિકરા,
દેખાત તો તું મને સમજદાર”.

ભાવનાઓ રોકવાનો પ્રયત્ન કર્યો,
પણ રોકી ના શક્યો હું આજ;
આંખના ખુણેથી અશ્રુબિંદુએ જવાબ દિધો,
” શું વાત કરો છો સાહેબ ? તેમાં તો મેં લીધી પાંચમી ડિગ્રી,
નામ જેનુ શિક્શીત બેરોજગાર”.

Manan Mehta

Advertisements

One thought on “હું શિક્ષિત છુ પણ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s