તોફાની બારકસ

કંઇક તો કરે છે કારનામુ, આ તોફાની બારકસ.
બધાને બનાવી દે છે મામુ, આ તોફાની બારકસ.

બાપાના કામના ચોપડામાં લાલ-કાળા લીટા કરે ને,
પુછો તો કહે કે લખુ છુ નામુ, આ તોફાની બારકસ.

ગમતુ રમકડુના લઇ આપ્યુ જો, તો ખાતરી છે,
તાણેલુ ભેંકડુ નહિ રહે છાનુ, આ તોફાની બારકસ.

ઝાંપો ખુલ્યો નથી કે બસ મંઝિલ શોધવા નીકળી પડ્યા,
રખડવાને ના હોય કોઇ સરનામુ, આ તોફાની બારકસ.

-Sakshar

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s