જુનું તો થયું રે ડબલુ જુનુ તો થયું

કવિ શ્રી તેજસ ભાવસારનું નવલુ નજરાણુ….

મોબાઈલ ફોનનું ડબલું (રાગઃ જુનું તો થયું રે દેવળ)

જુનું તો થયું રે ડબલુ જુનુ તો થયું,
મારું સીમકાર્ડ નવું ને ડબલું જુનું તો થયું

પંદર મિનિટ તો કિગાર્ડ ખોલવાની લાગી
બગડીયુ કિપેડ માયલુ ના મેમરી રહી
મારું સીમકાર્ડ નવું ને ડબલું જુનું તો થયું

ઘસાઈ ગયેલી એની બોડી તો બદલાવી,
ઉડી ગઈ બેટરી ચાર્જર પડી તો રહ્યું
મારું સીમકાર્ડ નવું ને ડબલું જુનું તો થયું

સર્વિસ પ્રોવાઈડર કહે સર્વિસના ગુણ,
પણ ડબલુ મોબાઈલનું ચાલુ ના થયું
મારું સીમકાર્ડ નવું ને ડબલું જુનું તો થયું… 

-તેજસ ભાવસાર

જેને મારા સુર સાથે સહન કરવુ હોય તો નીચેની લિંક પર ક્લિક કરોઃ

સહન કરો… મોબાઇલ ફોનનું ડબલુ

Advertisements

One thought on “જુનું તો થયું રે ડબલુ જુનુ તો થયું

 1. 🙂 🙂

  બ્લોગમ્ મધુરમ્… પોસ્ટમ્ મધુરમ્….
  ઓડિયો મધુરમ્… વિડીયો મધુરમ્….

  ==========================

  he કેહતો સાક્ષરઃ
  she કેહતી અતી સાક્ષર
  they કેહતા મહા સાક્ષરે
  me કહું સાક્ષર પરમ્ સાક્ષરઃ

  🙂 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s