સાવરણી

 

(રાગ- સાવરિયો રે મારો સાવરિયો)

સાવરણી રે મારી સાવરણી, 

હું તો ધુળ ખંખેરુને પાડી દે બરણી.

 

કોઇ પુછે કે ઓટલો કેટલો ચોખ્ખો થયો,

મારી સાવરણી ને લીધે થોડો ડખ્ખો થયો.

કચરો ગાળી દે એવી ગળણી.

…સાવરણી રે મારી સાવરણી,

હું તો ધુળ ખંખેરુને પાડી દે બરણી.

 

જાણે સુર્ય નીકળે નાના હોલમાં,

મારી સાવરણી ફરે જ્યારે બખોલમાં.

નથી ગોરી એ તો છે ઘઊંવર્ણી.

…સાવરણી રે મારી સાવરણી,

હું તો ધુળ ખંખેરુને પાડી દે બરણી

-Sakshar Thakkar

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s