આ નેનો ને આ મોટો

TATA Nano
TATA Nano

 

આ નેનો ને આ મોટો,
એવો ખ્યાલ જગત નો ખોટો.

બહુ મોંઘી ભૈ મર્સિડિઝ ને,
બહુ મોંઘી ગેલાર્ડો,
મધ્યમ વર્ગને તો આ બધા કરતા,
નેનો લાગે મોટો.
…આ નેનો ને આ મોટો,એવો ખ્યાલ જગત નો ખોટો.

જનરલ મોટર્સ, હોન્ડા, ડોજ,
નિસ્સાન કે બજાજ ઓટો,
આ બધા માં અમને તો પ્યારો,
આ ટાટાનો છોટો(નેનો).
…આ નેનો ને આ મોટો,એવો ખ્યાલ જગત નો ખોટો.

કાર સમુદ્ર તણા મોજાઓમાં,
આ નાનો પરપોટો;
ગોગલ પહેરો કે ના પહેરો,
બસ બેસો ને પડે સોટ્ટો.
…આ નેનો ને આ મોટો,એવો ખ્યાલ જગત નો ખોટો.

-Sakshar Thakkar
Advertisements

2 thoughts on “આ નેનો ને આ મોટો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s