ખૌફનાક તરસ

હમણા જ લેબર ડે વીકએન્ડ પર ન્યુ જર્સી અને ન્યુ યોર્ક જઇ આવ્યો. મ્રુગાંગ, હાર્દિક અને તીરથ ને મળવા. એ લોકો ને ત્યાં જ રોકાયો અને ૨ દિવસ ન્યુ-યોર્ક ફરી આવ્યા.

 

હવે એ લોકોનું જે હંગામી મકાન હતુ(એક મહિના માટે) એમાં એમ તો બધુ બરાબર હતું ખાલી એક તકલીફ હતીઃ રહેવાનું ત્રીજા માળે અને રસોડુ અને બાથરુમ ભોંયરામાં. ભોંયરુ પણ એકદમ અંધારિયુ હતું, એમ રસોડામાં લાઇટ હતી પણ ત્યાં પહોંચવા માટેના રસ્તામાં માત્ર એક નાનકડો બલ્બ. ભોંયરુ એવુ હતુ કે દિવસે અને રાતે સરખુ જ અંધારુ હોય. જમવાનુ નીચે બનાવીને(જમવાનું ની જગ્યાએ મેગી કે ખીચડી વાંચવુ) ઉપર લઇ જતા અને પછી હાથ ધોવા પાછુ નીચે જવાનું. એક બોટલ નીચેથી ભરીને ઉપર મુકી રાખતા. મને પાણીની બોટલ જોઇને વારે ઘડીએ પાણી પીવાનું મન થઇ જાય. હું પાણી પીવુ તો મારો મિત્ર શેઠ(હાર્દિક) મને કહે કે,”યાર તુ સાચવી ને પી, નહિ તો રાતે અમને જે તરસ લાગે છે ને એ એકદમ ખોફનાક થઇ જાય છે.પાણી પીવાની પણ બીક લાગે છે.” આ જ ઘરમાં ત્રણ દિવસ રહ્યો અને આવી કેટલીય ખોફનાક તરસો અનુભવી. એ લોકો હજુ મહિનો રહેવાના છે. હું ઇચ્છુ છુ કે એક મહિના પહેલા એમને બીજુ ઘર મળી જાય અને ભગવાન આવી ખોફનાક તરસ કોઇને ના આપે. 😉

Advertisements

2 thoughts on “ખૌફનાક તરસ

  1. આના પરથી પેલા દિવસો યાબ આવી ગયા જ્યારે આપણા તીરથમાં કઇક ૨ અથવાડિયા માટે પાણી ની આવેલુ, ત્યારે આજુબાજુવાળા બધાને આપણો લાભ આપેલો. ત્યાં તો કોલેજની જેમ જુનીયરો કે બીજા પડોશી મિત્રોને આવો લાભ આપવાનો મોકો ની મલતો હશે, કેમ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s