સબ ગંદા હૈં પર ધંધા હૈં યે

(રાગ – સબ ગંદા હૈં પર ધંધા હૈં યે, ફિલ્મ – કંપની)

કાદવ પે કીચડ,
ઉસપે ફીર મચ્છર,
ઉસપે મેર ઘર,
સબ ગંદા હૈં પર ધંધા હૈં યે…

હાથી સા બદન,
કમ હૈં વજન,
સ્વચ્છતામેં ઘુટન,
સબ ગંદા હૈં પર ધંધા હૈં યે…

કચરા હી ખોરાક,
કાદવ કા ગિલાસ,
ખાબોચિયે કી હૈ પ્યાસ,
સબ ગંદા હૈં પર ધંધા હૈં યે…

સરદારજી કી માર,
મેરી ભુંડીયાકા પ્યાર,
બારા(૧૨) બચ્ચો કા સંસાર,
સબ ગંદા હૈં પર ધંધા હૈં યે…

-Sakshar Thakkar
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s