પકડો કી-બોર્ડને…

પકડો કી-બોર્ડને કોઇ પળે, એમ પણ બને,
કે સી.પી.યુ. શોર્ટ સર્કીટને લીધે બળે, એમ પણ બને.

નથી છેતરતા માત્ર દુકાનવાળા કે ફેરિયા,
ઇલેક્ટ્રીશીયન અર્થીંગ કરવામાં છેતરે, એમ પણ બને.

ગુસ્સે થઇ ઇલેક્ટ્રીશીયન નાં ઘરે પહોંચો પણ,
ઝાંપેથી જ કુતરુ પાછળ પડે, એમ પણ બને.

જેને શોધતા હો બધા સર્ચ એન્જિનમાં,
એ ફાઇલ તમારા ડેસ્કટોપ પર મળે, એમ પણ બને.

હું છું ગુજરાતી ને તું હો ચાઇનીઝ,
મારી એકે વાતમાં તને ટપ્પા ના પડે, એમ પણ બને.

-સાક્ષર ઠક્કર

પ્રેરણા ‘પકડો કલમને’ , શ્રી મનોજ ખંડેરિયા

Advertisements

8 thoughts on “પકડો કી-બોર્ડને…

 1. “જેને શોધતા હો બધા સર્ચ એન્જિનમાં,
  એ ફાઇલ તમારા ડેસ્કટોપ પર મળે, એમ પણ બને.”

  મસ્ત!!

 2. અદભુત! સાક્ષર, તમારા વિચારોમાં નાવિન્ય છે…
  Keep the fire on!

  love

  અધીર અમદાવાદી

 3. સર્ચ એન્જીન અને ડેસ્કટોપને પાસે પાસે મુકીને સાક્ષરે ઘણી મજા પડે એવી વાત કહી છે.

  બાકી આપણે તો “કાખમાં છોકરું ને ગામમાં ગોતવા નીકળી” વાળી વાતથી જ પરીચીત હતા !!

 4. વાત તો એ જ છે દાદા..આ તો ખાલી પરિભાષા બદલાઇ છે…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s