ધુમ્રપાન

https://i2.wp.com/www.dailygalaxy.com/photos/uncategorized/2007/10/03/anti_smoking_ad_1_3.jpg

ગુજરાતી હાસ્ય લેખન કોમ્યુનિટીનાં કચરા કવિ સંમેલનમાં બીડી(સિગારેટ) વિષયે મારી રચના…

છે જરાક સરખી પણ હિંમત, પછી સળગાવ મને.
પહેલા સોંપી દે કોઇને મિલ્કત, પછી સળગાવ મને.

અત્યારે તો ખોંખારો ખાય છે સ્ટાઇલમાં,
ખોંખરો કરવાની છે મારામાં તાકત, સળગાવ મને.

જીવન નો તું મોહ ન કર એ તો છે એક માયા,
મોતની જો તું હકુમત, પહેલા સળગાવ મને.

કેન્સરનું જો સામ્રાજ્ય ફેલાવવું હોય,
તો આપ મને તું તારો મત, સળગાવ મને.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s