કચરાપેટી

ગુજરાતી હાસ્ય લેખન કોમ્યુનિટીનાં કચરા કવિ સંમેલનમાં કચરાપેટી વિષયે મારી રચના…

કે એક કચરાપેટી માખીઓને મોજ કરાવી દે છે.
કચરાપેટિમાં માખીઓની લોજ કરાવી દે છે.

કેટલાયે લોકોને લપસતા બચાવે છે એ,
કેળાની છાલોની એ(કચરાપેટી) ફોજ બનાવી દે.
….કે એક કચરાપેટી માખીઓને મોજ કરાવી દે છે.

લોકો જ્યારે પાણીની બોટલો નાખે છે એમાઁ,
તો ગંદકી સાથે એ હોજ બનાવી દે છે.
….કે એક કચરાપેટી માખીઓને મોજ કરાવી દે છે.

મચ્છરોનો તો શુઁ વિકાસ કરે છે એ,
ગંગુતેલી થઇને આવ્યો હોયને રાજા ભોજ બનાવી દે છે.
….કે એક કચરાપેટી માખીઓને મોજ કરાવી દે છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s