શું તમને લાગે છે તમે નાચી શકો છો? (So You Think You Can Dance)

એક અમેરિકન રિયાલીટી શો  “so you think you can dance” માં થોડા દિવસ પહેલા બે પ્રતિયોગીઓ ને  બોલિવુડ નાં કોઇ પણ ગીત પર ન્રુત્ય કરવાનું હતું… અને એ લોકો એ “ઓમ શાન્તિ ઓમ” નું “ધુમ તાના ” ગીત પસંદ કર્યું.
એમનો પ્રયાસ, પ્રેક્ષકો અને નિર્ણાયકોનો પ્રતિસાદ જુઓ આ નીચેના વિડીઓમાં

Advertisements

One thought on “શું તમને લાગે છે તમે નાચી શકો છો? (So You Think You Can Dance)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s