શાહબુદ્દીન રાઠોડ

ગ્રેટ ઇન્ડીયન લાફ્ટર ચેલેન્જની ૪ સિઝન આવી ગઇ. દર વખતે એ લોકો કંઇક નવું લાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, લોકો ને હસાવવાનાં ભાગરુપે. એની સામે આ છે શાહબુદ્દીન રાઠોડ, મેં એમની ૫ કેસેટ સો વખત સાંભળી હશે અને દર વખતે હું વધુને વધુ હસું છું, આખા પરિવાર સાથે માણી શકાય અને જ્ઞાન સાથે ગમ્મત પીરસનાર મહાનુભવ એટલે આપણા શાહબુદ્દીન રાઠોડ. પ્રસ્તુત છે એમનાં અમદાવાદમાં થયેલા એક લાઇવ પ્રોગ્રામનાં થોડા વિડીઓ.

Shabuddin Rathod Live in Abad Part 1 of 6
Shabuddin Rathod Live in Abad Part 2 of 6

Shabuddin Rathod Live in Abad Part 3 of 6

Shabuddin Rathod Live in Abad Part 4 of 6

Shabuddin Rathod Live in Abad Part 5 of 6

Shabuddin Rathod Live in Abad Part 5 of 6

Advertisements

2 thoughts on “શાહબુદ્દીન રાઠોડ

  1. સાચી વાત પરીવાર સાથે મનોરંજન અને જ્ઞાન ની વાતો અને રમુજો માણી શકાય એવા કલાકાર છે શહાબુદ્દીન ભાઇ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s