યુ.એસ.એ.માં આપનું સ્વાગત છે

મારો એક મિત્ર નેહલ જેનું હુલામણું નામ પાજી છે એ યુ.એસ.એ. આવવાનો હતો, ત્યારે તે નિમિત્તે લખેલી કવિતા, સ્ટુડન્ટ લાઇફનાં અનુભવો પરથી…

હવે થઇ જશો થોડા દિવસમાં તમે મૂળા-ભાજી.
સ્વાગત છે USA માં આપનું Mr. Paji.

ઘણી બધી વાનગીઓ ખાવાની ઇચ્છા તો થશે,
પણ જાતે જ બનાવવું પડશે, દાળ-ભાત કે પાઉં-ભાજી.
સ્વાગત છે USA માં આપનું Mr. Paji.

ડોક્ટરો ગજવા ખાલી કરવા જ બેઠા છે,
એટલે તબિયત તો એની જાતે જ રહેશે સાજી.
સ્વાગત છે USA માં આપનું Mr. Paji.

વાળ કપાવવું એક history બની જશે,
ક્યારે કપાવશો વાળ ને કોણ કહેશે તાજ્જી.
સ્વાગત છે USA માં આપનું Mr. Paji.

હવે આવી જ ગયા છો તો જાતે જ સમજી જશો,
કરવી નથી વાત બહુ ઝાઝી.
સ્વાગત છે USA માં આપનું Mr. Paji.

Advertisements

3 thoughts on “યુ.એસ.એ.માં આપનું સ્વાગત છે

  1. અહીંના યુવાનોને યુએસમાં પડતી હાડમારીની વાતો કવિતા રૂપે સરસ રીતે વ્યક્ત થઈ છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s