જીના ઇસીકા નામ હૈં

પહેલાં થોડા સોન્ગસ જાતે ગાઇને રેકોર્ડ કર્યાં,બાકી જે જગજીતસિંહવાળું ગીત છે એમાં ખાલી લિપ સિન્ક કર્યું અને પછી એક સાઇટ મળી ગીતનેટ.કોમ જેના પર કારાઓકે મળી રહેતાં હતાં, એટલે પહેલીવાર કારાઓકે સાથે પ્રયોગ કર્યો અને પ્રયોગ જ કરવાં બેઠા’તાં તો બધાં પ્રયોગ કરી લીધાં, પહેલાં કારાઓકે વર્સન ને રેકોર્ડ કર્યું, પછી એને હેડફોનથી સાંભળીને મારો અવાજ ખાલી રેકોર્ડ કર્યો આ બંને રેકોર્ડીંગ માટે વિન્ડોઝનું સાઉન્ડ રેકોર્ડર વાપર્યું, પછી ઓડેસીટી નામનાં સોફ્ટવેરથી આ અવાજ અને સંગીત બંને ભેગા કર્યાં અને એ ફાઇલ સેવ કરી અને વગાડી અને મારો વેબકેમ લઇ ને ખાલી હોઠની મુવમેન્ટ કરી અને વિડીઓ અને ઓડિઓને વિન્ડોઝ મૂવી મેકરથી ભેગા કર્યાં એના પરિણામે આ વિડીઓ બન્યો, અને મારા વિડીઓસમાં બીજા ક્રમાંકે હીટ્સ ધરાવતો વિડીઓ. આ બધું કર્યા પછી થોડો આત્મવિસ્વાસ પણ આવી ગયો કે જો માસ્ટર્સ પુરું થાય ત્યારે કમ્પ્યુટર સાયન્સનું માર્કેટ ડાઉન હશે તો આપણે ઓડીઓ ને વિડીઓ એડીટીંગ માં ઝંપલાવી દઇશું. 😉

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s