એક શેર

એક મિત્ર નેહલે એનાં ઓરકુટ પર આ લાઇન રાખી’તી કે,
“પૈસા હાથનો મેલ છે ને મારા હાથ ચોખ્ખા છે!!!”

તો એના પરથી આ શેર લખી નાંખ્યો,

“પૈસાનો તું રંજ ન કર ભાગ્ય તારાં નોખા છે,
પૈસા હાથનો મેલ છે ને ભલે હાથ તારા ચોખા છે.”

-સાક્ષર, તા. ૯ જુન, ૨૦૦૮

 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s