અનુવાદ

શહેરની આ દોડમાં દોડી ને કરવું શું છે?
જો આ જ જીવવું છે તો પછી મરવું શું છે?

પહેલા વરસાદમાં ટ્રેન લેટ થવાની ચિંતા છે!
ભુલી ગયાં! પલળતાં પલળતાં ફરવું શું છે?

સિરીયલનાં બધાં પાત્રોની ખબર છે તમને…
પણ માની તબિયત પૂછવાની ફુરસદ ક્યાં છે?

હવે રેતીમાં ખુલ્લા પગે ચાલતાં કેમ નથી?
એકસો આઠ છે ચેનલ તો પણ હૈયાં મ્હાલતાં કેમ નથી?
ઇન્ટરનેટથી દુનિયાનાં સંપર્કમાં તો છો,
પણ પડોશમાં કોણ રહે છે તે પણ જાણતાં નથી!!

મોબાઇલ લેન્ડલાઇન બધાનો ભંડાર છે,
પણ જીગરી દોસ્ત સુધી પહોંચ શકે એવા ક્યાં તાર છે?

છેલ્લે ક્યારે ડૂબતા સૂરજને જોયો’તો યાદ છે?
ક્યારે જાણ્યું’તું સાંજનું પ્રસરવું શું છે?

તો દોસ્તો,શહેરની આ દોડમાં દોડી ને કરવું શું છે?
જો આ જ જીવવું છે તો પછી મરવું શું છે?

—-

લગે રહો મુન્નાભાઇનાં ડાયલોગનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ, આ જ અનુવાદ તમે અહીં મારા અવાજમાં સાંભળી શકો છો.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s