શહેરની આ દોડમાં દોડી ને કરવું શું છે?

લગે રહો મુન્નાભાઇમાં વિધ્યા બાલનનો સૌથી પહેલો ડાયલોગ અને આજના જીવન માટે એકદમ સચોટ ડાયલોગ, મેં ગુજરાતી માં અનુવાદ કરવાનો ટ્રાય કર્યો છે અને ગુજરાતી અને હિન્દીની સમાનતાને કારણે એકદમ પ્રાસ સાથે અનુવાદ થઇ ગયો છે અને મેં રેકોર્ડ કરી ને યુ-ટયુબ પર અપલોડ કર્યો અને પરિણામ મારા બધા વિડિઓમાં સૌથી વધારે વ્યુસવાળો વિડીઓ. મને એનો ગર્વ છે પણ એની ક્રેડિટ જાય છે આ સંવાદ લખવાવાળાને.

Advertisements

One thought on “શહેરની આ દોડમાં દોડી ને કરવું શું છે?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s