તુનક તુનક ધુન અને પિયા ગએ બોસ્ટોન

તુનક તુનક ધુન અને પિયા ગએ બોસ્ટોન

બોસ્ટોનને ખાલી ટેલિફોન સાથે પ્રાસમાં બેસાડવા માટે રાખ્યું છે, બોસ્ટનની જગ્યાએ.

ઓગસ્ટ એન્ડ ચાલતો હતો અને નવું લેપટોપ લીધું’તું વેબકેમવાળું તો, વીડીઓ રેકોર્ડ કરવાનો બહુ શોખ હતો, અને સંગીતનાં શોખીન તો નાનપણ થી છે જ, એટલે પાટીયું પકડી ને રુમમેટ્સ ને ભેગા કરી ને રેકોર્ડ કરી નાંખ્યા, અને ડીસેમ્બરનાં વેકેશનમાં આવા બધા વીડીઓનો ઢગલો થઇ જવાથી થોડા કાઢી નાંખ્યા અને થોડા આ બે યુ-ટયુબ પર નાંખ્યા, અને ત્યારથી યુ-ટ્યુબ પર વીડીઓ નાંખવાનો સિલસીલો ચાલું છે, એ વખતે યુ-ટયુબ માં એકાઉન્ટ પણ નહોતુ, એટલે પિલ્લાઇભાઇ નાં એકાઉન્ટમાં રાખ્યા તા.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s