પ્રથમ કવિતા આ બ્લોગ પર

તમારી સાથે ની દરેક ક્ષણ હું માણું છુ,
તમને હું ગમુ કે ન ગમુ તમે મને ગમો છો એ હુ જાણું છુ.

સાતેય જનમ તમારી સાથે રેહવાનું વિચાર્યું છે,
જો એકાદ જનમ મા તમે ૯૧ હો, તો હુ બાણું છું. તમારી સાથે…..

ગમે એટલા ગુનાહ તમે કરશો તો પણ મુજ થી દૂર નહી થાઓ,
જો તમે થાશો મુજરિમ તો હું પોલીસ થાણું છું.તમારી સાથે……

મળવાની ઇચ્છા થાય ત્યારે બહાના ની જરુર નથી, આવી જવું,
મારા માટે તમે અને તમારા મતે હું એક બહાનું છુ.તમારી સાથે..

જીવન એક સ્ક્રુ છે જેની પર સુખ દુઃખ ના બોલ્ટ ચડતા રહે છે,
તમારા સુખના બોલ્ટ રાખી દુઃખ ના બોલ્ટ ખોલી નાખુ એવું હું પાનું છું.તમારી સાથે………..

કહે છે સર્જનહારે સર્જનો અમુક કારણસર કર્યા છે.
તમારા સર્જનનું કારણ હું છું એવું હું માનુ છું. તમારી સાથે ……

-સાક્ષર

હમણાં સુધી આમ તો બહુ બધી કવિતાઓ લખી છે, પણ મારી સંગ્રહ ન કરવાની આદતને કારણે, બધી કવિતાઓનો તો રેકોર્ડ નથી પણ જેટલી મળે(મોટા ભાગની ભાઇને સેન્ડ કરેલા મેઇલમાં થી મળી છે, સારું છે સેન્ટ મેઇલ નહોતા ઉડાવ્યાં) એ અહીં ટાઇમ મળે એમ મૂક્યા કરીશ.

આ કવિતા મારી કોલેજમાં આવ્યા પછી લખેલી બીજી કવિતા છે, પહેલી કવિતા ધમા ઉપર લખી’તી, પણ એ અત્યારે રેકોર્ડમાં નથી, આ એક ઓરકુટ કોમ્યુનીટીમાં શેર કરી’તી તો અત્યારે કામ લાગી.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s