થોડો વિરામ

હમણાં જ બ્લોગ બનાવ્યો, ને અત્યારે તો એના માટે કવિતાઓ શોધતો તો, અલગ અલગ કોમ્યુનીટિમાં અને સભર(ભાઇ) ને કરેલાં મેઇલમાંથી જેટલી મળી એટલી કવિતાઓ કમ્પ્યૂટરમાં સ્ટોર કરી દિધી છે, હવે ટાઇમ મળશે એમ એમ બ્લોગને અપડેટ કર્યાં કરીશ, બાકી તો કાલે સવારે વહેલું ઉઠવાનું છે, પીટ્ટ્સફોર્ડ જવા માટે તો અત્યારે ઉંઘવું પડશે. કાલે જોબ પર જો કે કાંઇ કામ તો નથી, ખાલી ત્યાંથી બફેલો કોન્ફરન્સ માટે જવાનું છે એટલે સારું છે. જોઇએ હવે આ બ્લોગવાળી સિસ્ટમ કેમની ચાલે છે… ડાયરીમાં તો આપણને સંપૂર્ણતઃ નિષ્ફળતા મળી છે, I hope કે અહીં બરાબર ચાલે.

Advertisements

2 thoughts on “થોડો વિરામ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s